8 põletavat küsimust Koolitantsu korraldajatele
1. Miks senine, pikalt sissetöötatud formaat ära muudeti?

    Koolitants on tänaseks ühe formaadi järgi toimunud 21 aastat. Võrreldes algusaastatega on kogu Koolitantsu ümbritsev keskkond muutunud. Tänane tantsumaastik, alates (huvi)haridusest kuni etenduskunstini, toimib hoopis teistel põhimõtetel, kui 20 aastat tagasi. Ka tantsijatel on täna hoopis teised võimalused, kui varem. Koolitants, kui suurim tantsufestival ning mõneti ka suunanäitaja tantsumaastikul, peab ajaga kaasas käima. Muul juhul võib festival kaotada oma mõtte ja võime inimesi kõnetada. Päeva lõpuks võidavad uuendatud formaadist nii tantsijad, juhendajad, kui tantsumaastik tervikuna.

2. Eestlane on teada-tuntult pikameelse iseloomuga, ei torma pea ees uude seiklusesse. Miks see formaadi muutus nii ootamatult tehti?

    Iga muudatus on mõnes mõttes ootamatu, valmistu selleks ette kaua tahad. Uuenduseks olid korraldajad ja Koolitantsul osalejad aga sisemiselt ammu valmis. Eks ikka tuksus nii mõnelgi kuklas mõte, et see kõik on juba olnud. Eelmisel sügisel, kui meie pikaajalise peakorraldaja Mihkli ametiaeg lõppes, tekkis sobiv hetk formaadimuudatus sisse viia. Koolitantsul on ikka olnud nii, et uus peakorraldaja muudab veidi formaati. Mitte küll ehk nii suurelt, kui seda nüüd tehti.
    Muudatus ei ole ka mitte niivõrd ootamatu, kui harjumatu. Ollakse harjunud käima ühte teed mööda, see on saanud tuttavaks - nüüd äkki tuleb pöörata hoopis teise suunda ning päris täpselt ei tea ka, mis sel teel ees ootamas on. Eks korraldustiim on arvestanud sellega, et kõik ei ole selliseks pöördeks nüüd ja kohe valmis ja osalejate arv sel aastal ei ole ehk nii suur kui varem. Kui aga sel aastal osalejad pildi ette saavad, siis kahtlemata muutub see formaat sama populaarseks, kui seni tuttav omaloodud tantsuga osalemise formaat.


3. Kas juhendajad ei jää selles formaadis festivalist kõrvale?

 
    Kindlasti mitte. Juhendajate roll tänases formaadis on lihtsalt teistsugune, kui varem. Võiks öelda isegi, et juhendaja roll on olulisemgi - juhendajad on ju Koolitantsul osalevad tantsijad ette valmistanud, kes nüüd iseseisvalt festivalil osalevad. Kui muidu on juhendaja õpetanud oma õpilastele selgeks ühe tantsu ja selle tantsuga tullakse võistlema, siis nüüd tulevad võistlema tantsijad. Tantsijatel on aga palju kindlam võistelda, kui neil on oma juhendaja näpunäidetega  kõrva
l abiks.
    Sel aastal on juhendajatele ka lisategevused. Koolitants teeb koostööd vägivallavastase projektiga "Ava Silmad". Tantsupäevadel toimuvad juhendajatele koolitused, kus räägitakse erinevatest viisidest, kuidas märgata ja ennetada kodust vägivalda ning kuidas aidata vägivalla ohvreid. See oskus on ülioluline ja väga vajalik. Tants on oma loomult väga avatud, tants toob kokku erineva taustaga inimesed ning õpetab
inimesi omavahel avatud südamega suhtlema. Oskus märgata hädas olijaid ja neid aidata, on hindamatu ning läbi tantsukeele ehk veidi lihtsam, kui sõnadega.
    Lisaks teeb Koolitants sel aastal koostööd ka Põhja- ja Baltimaade tantsuvõrgustikuga NOBA, mis koondab tantsijaid, organisatsioone ja tantsuhuvilisi, kes keskenduvad just noorte tantsulisele arendamisele - nii hariduse, kui etenduskunsti vallas. 17. -19. aprillil toimub Tartus NOBA kohtumine, mille raames saab osaleda mitmetes erinevates töötubades, kus käsitletakse erinevaid noori ja tantsukunsti puudutavaid aspekte ning lisaks saab vaadata erinevaid Põhja- ja Baltimaade koreograafide poolt loodud lavastusi, mis on loodud noortega või noortele. NOBA üritused ja etendused on kõigile Koolitantsule registreerinud juhendajatele tasuta ning hindamatu väärtusega kogemus ja elamus.


4. Kas see, et noored võistlevad omavahel, ei ole liiga hirmutav?

    Noored on alati omavahel võistelnud. Sel aastal küll, jah, võistlevad ka ühe tantsutrupi tantsijad mõnes mõttes omavahel, mis on erinev võrreldes varasemate aastatega. Samas on tänavu erakordne võimalus tantsida ja õppida koos tantsijatega teistest tantsukoolidest, linnadest, maakondadest. See annab võimaluse ennast hoopis teistmoodi proovile panna ning samuti näha mida ja kuidas teised teevad. See on väga suur lisaväärtus. Isegi, kui tantsija ei saa edasi, saab ta Tantsupäevast täiesti uue kogemuse. See annab võimaluse võrrelda enda oskusi teistega, vaadata avatud silmadega, kuidas teised teevad. Saab koguda nippe, kuidas enda tegemisi muuta või annab ideid, mida veel katsetada ja proovida.
    Eks see ole väljakutse, jah, aga kindlasti mitte midagi sellist, mida peaks kartma. Ja endiselt on võimalik tulla kogu oma trupiga - koos on julgem. :)


5. Kas see juhendajale ei ole hirmutav, et äkki tema rühmast ei saa ükski tantsija edasi?

      Ei usu. Juhendaja vaates selles kontekstis küll muutust ei ole. Ka eelmise formaadi puhul oli ju olemas võimalus, et tants (ja sellega koos ükski juhendaja tantsija) ei saa edasi. Pigem on nüüd hoopis suurem võimalus, et keegi tantsijatest saab ikka edasi.
    Võitjad on aga tegelikult juba kõik, kes Tantsupäevadele tulevad, sest juba Tantsupäeval osalemine on väljakutse ning Tantsupäeval osaleja saab kaasa väga suure kogemuse ja energia.


6. Kuidas tänavuse Koolitantsu koreograafid valiti?

    Meil oli palju kriteeriume. Me tahtsime kedagi Eestist ja kedagi välismaalt. Me tahtsime juba tuntud koreograafi ja alles oma karjääri alguses olevat koreograafi. Kriteerium, millele kõik pidid vastama, oli võimekus mõista ja tegutseda mitmes tantsužanris. Koreograafid loovad lõpulavastuse koos ning seetõttu pidi kõigil olema arusaamine, kuidas erinevad žanrid töötavad, et olla võimelised koos lavastust looma.
    Me oleme väga õnnelikud, et meil õnnestus leida tänane kunstiline meeskond. Tuomo Railo, Argo Liik, Olga Privis ja Liisa Laine on kõik suurepärased koreograafid, kellel on väga huvitav käekiri, korralik kogemustepagas ning energia ja kirg luua uusi tantse koos noortega ja noortele. 

 
7. Miks ei ole kõik kategooriad kõikidel Tantsupäevadel?

   See otsus tehti pragmaatilistel kaalutlustel. Varasem kogemus on näidanud, et kõikides maakondades ei ole piisav hulk tantsijaid, et kõikide žanrite töötubasid seal teha. Sellised žanrid on siis eelkõige estraad ja eesti teemaline tants - kes neis kategooriates tahavad võistelda, siis need peavad sõitma ehk kodukohast veidi kaugemale.

8. Kas ja kuidas Koolitants tulevikus toimub?

 
    Koolitants toimub! Toimub tänavu ja edaspidi.
Järgmisel aastal toimub Koolitants taas juba tuntud formaadis - omaloominguliste tantsude festival, siis taas tänavuses formaadis - noorte tantsijate ja etenduskunsti festival. Need kaks formaati jäävadki edaspidi vahelduma.Küsimustele vastas Raido Bergstein, Eesti Tanstuagentuuri ja 
Koolitants 2015 meeskonna juht

Raido Bergstein
Kommentaarid

Populaarsed postitused