"AVA SILMAD" KoolitantsulKoolitants teeb sel aastal koostööd vägivallavastase kampaaniaga „Ava silmad“, mille mällusööbivad plakatid möödunud sügise linnapildist on vast kõigil veel meeles. Koolitantsu tantsupäevadel on juhendajatel võimalik osaleda koolitustel, kus räägitakse täpsemalt, kuidas vägivallaga toime tulla. Palusime kampaania projektijuhil Kerli Palul seda äärmiselt olulist ja väga vajalikku kampaaniat veidi lähemalt tutvustada. 

„Kui ausalt kõik ära rääkida, siis tuleb alustada palju kaugemalt, kui sellest hetkest, kui Eesti oli kaetud plakatitega, millel kätega kaetud näod läbitungivate silmadega meid kuu vältel saatsid või klipid, kus vennad Piusid tuletasid meede, et vägivalda õpitakse ümbritsevatelt inimestelt ja maailmameister Nabi teadis rääkida, et vägivald on lubatud vaid reeglite olemasolul spordiringis,“ alustas Kerli.  

Kampaania fookuses on mistahes vormis vägivalla vastu võitlemine ja selle ennetamine. „Vägivalla puhul peab meeles pidama, et vägivald ei ole üldse valik,“ paneb Kerli südamele. Vägivalda saab oluliselt vähendada elanikkonna teadlikkuse tõusuga, üldiste hoiakute muutusega. „Me ei saa tolereerida vägivalda, vägivaldset käitumist ja ka seda, et kellegi suhtes seda tarvitatakse,“ on Kerli resoluutne, „me ei tohi aktsepteerida vägivallatsejaid - läbi sellise käitumise muudame me oma sõbrad, tuttavad, lähedased haavatavaks, me mõjutame oma lapsi rohkem kui me oskame arvata.“

Kerli sõnul on Eesti riik viimasel 4-5 aastal tublisti panustanud lähisuhtevägivalla, sealjuures ka naiste vastu suunatud vägivalla, teemadesse, erinevate vägivallaliikide teadvustamisse. Spetsialistidele -  neile, kes vahetult puutuvad kokku vägivalla ohvritega ja ka vägivallatsejatega: politseinikud, sotsiaaltöötajad, tervishoiutöötajad- on suunatud mitmeid koolitusi, infopäevi, arutelusid. Ainult kiitvate sõnadega tuleb ära märkida ka vastavate mittetulundusühingute panus teema fookuses hoidmisega. 

Aastate jooksul on tehtud ära suur, oluline ja tänuväärne töö, ent kogu selle toimetamise keskel on jäänud kõikvõimalikest koolitustest välja noortega vahetult kokku puutuvad inimesed – treenerid, juhendajad, õpetajad, noortekeskuste töötajad. „See, et 20-30 kaupa spetsialiste koolitatakse, on hea ja vajalik, aga kui üldine elanikkond teemaga kaasa ei tule, ei muutu olukord kuigi palju paremaks,“ nentis Kerli „on teada tarkus, et ennetada on palju odavam, kui tegeleda pärast karmide tagajärgedega.“ 

Niisiis võtsimegi koostöös Koolitantsuga nõuks arutada vägivalla teemadel noortega ja nende juhendajatega. Jagame nõu, kuidas käituda, kui märkame lähisuhtevägivalla ja naiste vastu suunatud vägivalla all kannatavat noort. See on äärmiselt oluline, sest noored ise ja nende juhendajad, on sageli esimesed märkajad. Tihti pole siin veel tegemist kuriteoga, ega vajadust sotsiaaltöötaja või riikliku ohvriabi sekkumise järele - piisab nõu pidamisest näiteks tugikeskuse nõustajaga telefonil 1492. Abivajajale aga on märkamine ja toetamine äärmiselt oluline, sest vägivallast pääsemine algab probleemi teadvustamisega ja julgusega sellest rääkida.

Projektiga saad lähemalt tutvuda veebilehel avasilmad.ee.

Kindlasti mängi Facebookis ka Karikakramängu, läbi mille tutvud erinevate viisidega, kuidas erinavates olukordades reageerida.
ÜTLEME KOOS VÄGIVALLALE EI


 „Ava Silmad“ projekt saab teoks tänu Euroopa Liidu ja Eesti riigi rahastusele.

Kommentaarid

Populaarsed postitused